Disclaimer

Als Stichting Eykenburg hebben we de inhoud van de pagina’s op deze website met veel zorg voor je samengesteld. En natuurlijk doen we ons best om alle informatie op de site zo actueel en compleet mogelijk te houden. Toch kan het zijn dat sommige delen van de informatie verouderd of niet (meer) volledig zijn. Daarom kun je geen rechten ontlenen aan de teksten op de website. Ook kun je ons niet aansprakelijk stellen als je teksten anders begrijpt dan bedoeld of denkt dat ze niet kloppen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie op deze website is beschermd met auteursrecht en is eigendom van Stichting Eykenburg. Dit geldt zowel voor alle teksten, als voor de logo's, foto's, animaties en illustraties. Wil je de informatie op deze site ergens voor gebruiken, dan heb je daarvoor schriftelijk toestemming van ons nodig. Je kunt je verzoek sturen naar pr@eykenburg.nl. Vergeet er niet bij te zetten waarvoor je de informatie wilt gebruiken.

Links naar websites

Links van en naar websites van andere organisaties vallen buiten onze controle. Je kunt Stichting Eykenburg dan ook nooit voor de inhoud van deze websites verantwoordelijk houden.

Wijzigingen van deze disclaimer

We bekijken deze disclaimer van tijd tot tijd en mogen deze aanpassen als we dat nodig vinden.