Privacyverklaring

Jouw privacy

Bij Stichting Eykenburg verwerken we persoonsgegevens en andere data over medewerkers, vrijwilligers en sollicitanten in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Wij respecteren je privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Heb je vragen over hoe je we je privacy waarborgen? Of wil je een klacht indienen rond privacy? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via fg@eykenburg.nl